Reliability Solutions odpowiada na problem utrzymania ciągłości ruchu w przemyśle i wysokich kosztów przestojów produkcyjnych. Poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane zebrane z urządzeń, start-up przewiduje możliwość zaistnienia awarii.

Take Task odpowiada na problem zarządzania rozproszonymi grupami pracowników. Start-up oferuję platformę do mobilnej komunikacji, tworzenia i dystrybucji zadań, a także zbierania informacji zwrotnych w przedsiębiorstwach, w których liczne grupy pracowników nie korzystają na co dzień z komputerów.

Challenge Rocket odpowiada na problem rekrutacji najwyższej klasy programistów. Start-up stworzył platformę SaaS służącą do automatycznej oceny programistów z wykorzystaniem testów o samoadaptującym się poziomie trudności. System w oparciu o technologię AI umożliwia przeprowadzanie szybkiej i wiarygodnej oceny umiejętności kandydatów.

Sinterit rewolucjonizuje przemysł poprzez wprowadzanie unikalnych rozwiązań w zakresie prototypowania i produkcji krótkich serii części zamiennych. Oferując rozproszonym zespołom konstruktorskim wysoko precyzyjne drukarki 3D w cenie produktu konsumenckiego, przyczynia się do demokratyzacji oraz optymalizacji procesu projektowania przemysłowego i lepiej niż konkurencja adresuje potrzeby klientów końcowych.