logo smoked

SmokeD oferuje system monitorowania przeciwpożarowego dużych przestrzeni, takich jak lasy czy plantacje. Start-up rozwija algorytmy deep learningowe, które analizując obraz z kamer są w stanie wcześnie wykryć dym. System automatycznie powiadomia właściwe osoby i wskazuje lokalizację pożaru na mapie. Wysoka zdolność rozpoznawania dymu i szybki czas reakcji powodują, że system SmokeD jest skuteczny w zapobieganiu wybuchaniu pożarów.

Solwena rozwija technologię Inteligentnego Zarządzania Energią percee®. Jest to Building Energy Management System (BEMS) służący do zarządzania zużyciem, wytwarzaniem i akumulacją energii w budynku zastępujący człowieka w podejmowaniu decyzji i zwiększający efektywność energetyczną.

Glopack jest producentem innowacyjnej proekologicznej folii stretch, która z uwagi na właściwości fizyczne jest efektywniejsza od standardowego produktu. Zaawansowana technika produkcji zapewnia większą wydajność folii i pozwala nawet o 66% zmniejszyć zużycie plastiku w transporcie i handlu. Technologia jest chroniona dwoma patentami.

Waste24 wprowadza zarządzanie odpadami w erę cyfrową. Portal śmieci.eu upraszcza proces zamawiania odbioru odpadów, kontenerów, ogrodzeń i toalet przenośnych poprzez standaryzację i zebranie ofert potrzebnych artykułów od różnych dostawców w jednym miejscu. Platforma Waste24.net pozwala na efektywne zarządzanie odpadami komunalnymi i jest skierowany do przedsiębiorstw i gmin. Rozwiązania firmy cechuje maksymalne uproszczenie procesu zamawiania, kompleksowa oferta usług i krótki czas realizacji.

Reliability Solutions odpowiada na problem utrzymania ciągłości ruchu w przemyśle i wysokich kosztów przestojów produkcyjnych. Poprzez zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji analizujących dane zebrane z urządzeń, start-up przewiduje możliwość zaistnienia awarii.

Spółka  posiada duże doświadczenie przy pracach podmorskich z zastosowaniem technologii badań ferromagnetycznych, pozwalającej zlokalizować potencjalnie niebezpieczne obiekty z dużą dokładnością oraz określić ich parametry i stwarzane zagrożenie. Najbardziej rozwojową innowacją spółki jest technologia wydobycia z dna morskiego i utylizacji na statku w miejscu wydobycia bojowych środków trujących oparta o destrukcję plazmową. Usługi spółki są niezbędne podczas realizacji projektów energetycznych na Morzu Bałtyckim, które jest mocno zanieczyszczone pozostałościami pochodzenia militarnego.

Lekta to spółka technologiczna rozwijająca zaawansowane algorytmy rozpoznawania intencji wypowiedzi dla mowy i tekstu. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań Lekta nie działa w oparciu o drzewa decyzyjne, tylko osadza konwersację w kontekście biznesowym, co pozwala przeprowadzać wirtualnemu konsultantowi rozmowę w naturalny sposób, bez narzucania schematów. Spółka jest głównym dostawcą własnej platformy przetwarzania mowy naturalnej dla największych firm z regionu, w tym dla: PKO BP, ING, mBank, CreditAgricole, UPC, Canal+, Orange, Warty.

IC-Sec_logo

IC Sec odpowiada na problem cyberbezpieczeństwa sieci przemysłowych oraz infrastruktury krytycznej. System Scadvance składa się z oprogramowania oraz sondy sprzętowej, co zapewnia kompleksową ochronę zarówno w przypadku ultranowoczesnych fabryk, jak i starszego typu instalacji przemysłowych. Rozwiązanie dedykowane jest przede wszystkim firmom energetycznym, produkcyjnym i chemicznym.

cash director

Cash Director umożliwia cyfryzację procesów księgowych w małych i średnich firmach, pozwalając przedsiębiorcom efektywnie zarządzać płynnością finansową. Produkt zastępuje tradycyjne usługi księgowe oraz ułatwia właścicielom podejmowanie optymalnych decyzji finansowych pełniąc funkcję cyfrowego CFO. Platforma jest zintegrowana z rachunkiem bankowym i jest dostępna jako podstrona w serwisie banku, firmy energetycznej lub telekomunikacyjnej.

Sinterit rewolucjonizuje przemysł poprzez wprowadzanie unikalnych rozwiązań w zakresie prototypowania i produkcji krótkich serii części zamiennych. Oferując rozproszonym zespołom konstruktorskim wysoko precyzyjne drukarki 3D w cenie produktu konsumenckiego, przyczynia się do demokratyzacji oraz optymalizacji procesu projektowania przemysłowego i lepiej niż konkurencja adresuje potrzeby klientów końcowych.

Closer to platforma do kompleksowej komunikacji firm z klientami za pomocą różnych kanałów: tekstowego, głosowego i wideo. Jej działanie oparte jest na sztucznej inteligencji, która wyręcza pracowników w kontakcie z klientami. Closer poprawia komfort obsługi klienta poprzez połączenie komunikacji asynchronicznej w kanale tekstowym z komunikacją synchroniczną w kanale głosowym i wideo. Wdrożenie Closer umożliwia osiągnięcie znaczących usprawnień procesowych. Produkt skierowany jest zarówno do klienta klasy enterprise jak i SME.

DBR77 to unikalny marketplace robotów przemysłowych. Platforma B2B umożliwia niezrobotyzowaym dotychczas firmom, samodzielne skonfigurowanie linii produkcyjnych oraz dobór optymalnego integratora, który zrealizuje projekt. Platforma wykorzystuje zaawansowane narzędzia 3D umożliwiające wizualizację projektów. Misją DBR77 jest przyspieszenie robotyzacji przemysłu poprzez poprawę płynności rynku robotów, na której skorzystają wszystkie strony transakcji.

Challenge Rocket odpowiada na problem rekrutacji najwyższej klasy programistów. Start-up stworzył platformę SaaS służącą do automatycznej oceny programistów z wykorzystaniem testów o samoadaptującym się poziomie trudności. System w oparciu o technologię AI umożliwia przeprowadzanie szybkiej i wiarygodnej oceny umiejętności kandydatów.

Take Task odpowiada na problem zarządzania rozproszonymi grupami pracowników. Start-up oferuję platformę do mobilnej komunikacji, tworzenia i dystrybucji zadań, a także zbierania informacji zwrotnych w przedsiębiorstwach, w których liczne grupy pracowników nie korzystają na co dzień z komputerów.

Woonti – umożliwia automatyzacje procesów rekrutacji i pozyskania pracowników blue-collar. System oparty o machine learning pozwala na pełną automatyzację procesów rekrutacji i selekcji pracowników. Z rozwiązania Woonti korzystają firmy przemysłowe, energetyczne oraz realizujące projekty offshore.
Woonti jest członkiem projektu T-Shore.